Bizonyítvány másodlatok

A SZTÁV zrt-nél bizonyítványmásodlat igényelhető minden olyan 2010. január 29-ét megelőző időszakban kiadott OKJ-s szakmai bizonyítványról, melyet résztvevőink társaságunknál vagy jogelőd intézményeinél szereztek meg a képzést befejező sikeres vizsgák esetében.

A 2010. január 29-ét megelőző időszakban kiállított szakképesítő bizonyítványokról kérelemre – a törzslap alapján a vizsgaszervező, illetve ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt vagy a vizsgaszervező iratai megsemmisültek – a kiállító vizsgaszervező székhelye szerint illetékes főjegyző állít ki bizonyítványmásodlatot.

A 2010. január 29-ét követően elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról a Pest Megyei Kormányhivatal állít ki bizonyítványmásodlatot. Az ehhez szükséges kérelem letölthető a www.nive.hu weblapról.

A gépkezelő jogosítványok cseréjét, pótlását a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft végzi. https://kokeny.kavk.hu/okmanycsere

SZTÁV Felnőttképző - Dokumentum másolatok

2010. január 29-ét megelőző időszakban kiadott OKJ-s szakmai bizonyítvány


Másodlat igénylése

A másodlat megrendelésére vonatkozó kérelmet a SZTÁV Felnőttképző zrt-hez küldött megrendeléssel kell kezdeményezni az erre a célra kialakított megrendelés segítségével nyomtatott levél vagy e-mail formájában. Kérjük, a megrendelőlap minden pontját töltse ki! Pontatlanul vagy hiányosan kitöltött megrendelőlap esetén nem áll módunkban másodlatot kiadni.

Másodlat kiadása

Másodlat kiadása személyes átvétellel vagy postai úton történhet. További információért kérjük, keresse munkatársunkat a sztav@sztav.hu e-mail címen vagy az Ügyfélszolgálatunkon 06 20 773 4001 telefonszámon.

Másodlat kiállításához szükséges kiállítás és illeték

A bizonyítványmásodlat kiállítási díjat és az illetékről szóló 1990. XCIII. 29.§ (1) bekezdése, valamint a 2. melléklet II. 2. d) pontja alapján 3000.- forint illetéket kell fizetni, melyet átutalással teljesíthet.

Europass

Europass logó

EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő

A 292/2023. (VII.6.) Kormányrendelet a szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó kormányrendelet-módosításokról rendelkezik arról, hogy 2023. augusztus 7-től Europass képesítőbizonyítvány-kiegészítő a Nemzeti Referencia Központnál igényelhető.

 

A rendelet-módosítás továbbá egységesíti az Europass oklevél-kiegészítő, szakmaibizonyítvány-kiegészítő és képesítőbizonyítvány-kiegészítő magyar és angol nyelvű változatain kívüli nyelvek esetében alkalmazható fizetendő térítési díjak összegét.

A magyar és az angol nyelvtől eltérő más nyelvű Europass-kiegészítő kiállítása a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltség egyhavi összegének 15%-a, így 2023. augusztus 7-től a térítési díj minden Europass-kiegészítő típusra 15.000 (tizenötezer) forint.

 

A térítési díjat továbbra is az akkreditált vizsgaszervező részére kell megfizetni, kivéve ha jogutód nélkül megszűnt. Amennyiben az akkreditált vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt az Europass-kiegészítőt a Hivatal Nemzeti Referencia Központja állítja.

 

Bizonyítvány-kiegészítők térítési díja

A német, francia, olasz és spanyol nyelvű Europass-kiegészítőkre vonatkozó térítési díj megállapításra került, így a térítési díj összege: 15.000 (tizenötezer) Ft.

Az angol nyelvű bizonyítvány-kiegészítő továbbra is ingyenes.

 

Kapcsolódó oldalak:

https://europass.hu/

https://nrk.nive.hu/