BIZONYÍTVÁNY MÁSODLATOK

  A SZTÁV zrt-nél bizonyítványmásodlat igényelhető minden olyan 2010. január 29-ét megelőző időszakban kiadott OKJ-s szakmai bizonyítványról, melyet résztvevőink társaságunknál vagy jogelőd intézményeinél szereztek meg a képzést befejező sikeres vizsgák esetében.

   A 2010. január 29-ét megelőző időszakban kiállított szakképesítő bizonyítványokról kérelemre – a törzslap alapján a vizsgaszervező, illetve ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt vagy a vizsgaszervező iratai megsemmisültek – a kiállító vizsgaszervező székhelye szerint illetékes főjegyző állít ki bizonyítványmásodlatot.

  A 2010. január 29-ét követően elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról a Pest Megyei Kormányhivatal állít ki bizonyítványmásodlatot. Az ehhez szükséges kérelem letölthető a www.nive.hu weblapról.

   A gépkezelő jogosítványok cseréjét, pótlását a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.  végzi.

SZTÁV Felnőttképző - Dokumentum másolatok
Másodlat igénylése

A másodlat megrendelésére vonatkozó kérelmet a Vizsgaközpontunkhoz küldött megrendeléssel kell kezdeményezni az erre a célra kialakított megrendelés segítségével nyomtatott levél vagy e-mail formájában. Kérjük, a megrendelőlap minden pontját töltse ki! Pontatlanul vagy hiányosan kitöltött megrendelőlap esetén nem áll módunkban másodlatot kiadni.

Másodlat kiállítása

A másodlat kiállítására a Vizsgaközpont vezetője jogosult, a másodlat hitelesítője kizárólag az Intézmény vezetője

Másodlat kiállításához szükséges csatolmányok

   Másodlat kiállításához szükséges csatolmány: illetékbélyeg és esetenként fénykép.

Másodlat kiadása

 Másodlat kiadása személyes átvétellel vagy postai úton történhet (a mindenkori postaköltség előzetes átutalását követően).

További információért kérjük, keresse munkatársunkat a vizsga@sztav.hu e-mail címen. 

Europass

Europass logó

EUROPASS bizonyítvány-kiegészítő

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő olyan melléklet, amelyet a vizsgaszervező a szakképesítést szerző hallgató kérésére állít ki. A bizonyítvány-kiegészítő információt ad a szakképesítés alapadatairól, a képzésben részt vett egyén szakmai kompetenciáiról, a kötelező szakmai elméleti-gyakorlati tantárgyakról, az óraszámok mennyiségéről. A bizonyítvány-kiegészítő az Európai Unióban elfogadott formanyomtatványban rögzíti az adatokat, csak a bizonyítvánnyal együtt érvényes.

SZTÁV Europass bizonyítvány kiegészítő

Europass bizonyítvány-kiegészítő nyelve

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő magyar és angol nyelven kerül kiállításra. A végzettek külön kérésére német, francia, spanyol és olasz nyelven is kiállítható.

Europass bizonyítvány-kiegészítő kiállítása

Az Europass bizonyítvány-kiegészítőt a vizsgaszervező intézmény állíthatja ki.

Europass bizonyítvány-kiegészítő kiadása

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő kiadása személyes átvétellel vagy postai úton történhet. Az Europass bizonyítvány-kiegészítő postai úton történő elküldésekor plusz postaköltség  kerül felszámolásra.

A kizárólag angol nyelvű bizonyítvány-kiegészítőre vonatkozó megrendelés esetén az Europass átvétele személyesen történik.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő díját és a postaköltséget – a megrendelést követő egyeztetés után – a SZTÁV zrt. bankszámlájára kérjük utalni: MKB 10300002-20120980-00003285. Az utalás megtörténtéről szóló bizonylatot e-mailen keresztül kérjük megküldeni a sztav@sztav.hu e-mailcímre, ezzel is gyorsítva az eljárást.

 További információért kérjük keresse munkatársunkat: sztav@sztav.hu  

 

Az Europass bizonyítvány-kiegészítőt a vizsgaszervező
intézmény állíthatja ki.

  Az Europass bizonyítvány-kiegészítő a 2005. július 1. után végzettek számára állítható ki, akik OKJ-s képzésben vettek részt és azt követően a szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvánnyal rendelkeznek. A bizonyítvány-kiegészítőt a Vizsgaközponthoz küldött megrendeléssel kell kezdeményezni az erre a célra kialakított nyomtatványon levél vagy e-mail formájában. 

Europass bizonyítvány-kiegészítő igénylése a 2005. július 1. előtt szerzett bizonyítványok esetében

 

 A korábban végzettek számára a vizsgaszervező úgy állíthat ki bizonyítvány-kiegészítőt, hogy kérelmet küld az NMH főigazgatójához, amelyben kéri a 2005. július 1. előtt szerzett bizonyítvány-kiegészítő letöltésének engedélyezését. A korábban végzettek számára akkor adható ki bizonyítvány-kiegészítő, ha a szakmai- és vizsgakövetelmények nem változtak. A kérvényben fel kell tüntetni a kérelem okát (pl. külföldi munkavállalás), valamint a bizonyítvány sorozatszámát és sorozatjelét.

  Az Europass bizonyítvány-kiegészítő kiadása személyes átvétellel vagy postai úton történhet. Az Europass bizonyítvány-kiegészítő postai úton történő elküldésekor plusz postaköltség  kerül felszámolásra.

  Az Europass bizonyítvány-kiegészítő díját és a postaköltséget – a megrendelést követő egyeztetés után – a SZTÁV zrt. bankszámlájára kérjük utalni:

MKB 10300002-20120980-00003285.

Az utalás megtörténtéről szóló bizonylatot e-mailen keresztül kérjük megküldeni a sztav@sztav.hu e-mailcímre, ezzel is gyorsítva az eljárást.

További információért kérjük keresse munkatársunkat: sztav@sztav.hu