Minőségirányítás

OKJ képzések minőségirányítás

A SZTÁV zrt. vezetői, munkatársai és oktatói elkötelezettek a magas színvonalú, gyakorlatban hasznosítható tudásátadás és munkavégzés iránt. Minőségpolitikánk középpontjában szolgáltatásaink kifogástalan minősége, folyamatos fejlesztése, vevőink folyamatos megelégedettsége áll.

  Célunk, hogy maradéktalanul megfeleljünk a szolgáltatásainkat igénybe vevő vállalatok és személyek elvárásainak, gyorsan és rugalmasan alkalmazkodjunk a gazdasági szereplők által támasztott ismeretigény változásaihoz, a felnőttképzés nemzetközi követelményrendszeréhez. A SZTÁV zrt. elkötelezett a jogszabályok szerinti etikus képzés megvalósítása, az oktatás minőségének folyamatos javítása mellett.

 1999-ben elsők között vezettünk be minőségirányítási rendszert szolgáltatásaink átlátható és magas színvonalú működtetése céljából, amelyet azóta is működtetünk a mindenkori jogszabályban előírt feltételek figyelembevételével.

   A SZTÁV zrt. 50 éves történetében számos olyan értéket találunk, mely az országban egyedülálló módon segítette cégünk működését, megújulását, valamint résztvevőink bizalmának elnyerését. Több évtizedes működésünk során mindezen értékek generációk számára ajánlólevélként szolgálnak, akik a minőség zálogaként adják tovább nevünket .

   Büszkék vagyunk arra, hogy számos személy – visszatérő résztvevőként – a SZTÁV mellett döntött egy újabb szakma elsajátításakor. Ezáltal végig kísérhetjük őket szakmai életpályájukon és biztosíthatjuk számukra a szükséges támogatást.

  

ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS

A SZTÁV Felnőttképző zrt. 2022-as eredményei

Befejezett képzések száma: 115

Képzésben résztvevők száma: 1445 fő

Lemorzsolódás aránya: 11,6 %

Vizsgára jelentkezők száma: 1278 fő

Vizsgán megjelentek száma: 1257 fő

Sikeresen vizsgázók száma: 1252 fő

Tanulmányi átlag: 4,09

Tanulmányi átlag: 4,09

Sikeren vizsgázók aránya: 97,96 %

Oktatók száma: 131 fő

Oktatók minősítése:

Elfogadott: 88 fő

Privilegizált: 41 fő

Ideiglenesen elfogadott: 2 fő

Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival?

Elégedettség 92.6%

Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival?

Elégedettség 92%

Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával?

Elégedettség 88.3%

Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával?

Elégedettség 85%

Mennyire felelnek meg az elvárásainak tudása ellenőrzésére szánt módszerek?

Elégedettség 91.6%

Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastukturális feltételekkel?(oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.)

 

Elégedettság 82.4%

Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével?

Elégedettség 87.3%

Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében?

Elégedettség 89.9%