SZTÁV Felnőttképző zrt. 2023. évi eredményei

Befejezett képzések száma: 275

Képzésben résztvevők száma: 3841

 Lemorzsolódás aránya: 3,2%

Mennyire elégedett a képzés megszervezésével?

4,78

Mennyire elégedett a képzéssel kapcsolatos előzetes tájékoztatással? (képzési program ismerete, tájékoztatás a képzési követelményekről, a tanulási folyamatról, a felnőttképzési szerződés tartalmáról stb.)

4,68

Mennyire felelt meg a képzés előzetes elvárásainak?

4,72

Milyen mértékben találta a képzésen kapott ismereteket a gyakorlatban hasznosíthatónak?

4,68

Mennyire ért egyet a következő állítással: ha újból felnőttképzés mellett döntenék, ugyanennél a felnőttképzőnél vennék részt képzésben.

4,75

Mennyire ért egyet a következő állítással: megfelelő volt a képzés ár-érték aránya.

4,92

Mennyire elégedett a képzés során használt tananyagok minőségével?

4,71

(Kontaktórás képzés esetén) Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.)

4,74

(Kontaktórás képzés esetén) Mennyire elégedett a tanórákon alkalmazott oktatási módszerekkel?

4,59

(Kontaktórás képzés esetén) Mennyire elégedett a képzés oktatójával/ oktatóival összességében?

4,78

(Kontaktórás képzés esetén) Mennyire elégedett a képzés során az oktató(k)tól kapott visszajelzésekkel, értékelésekkel?

4,78

(Nem kontaktórás képzés esetén) Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított oktatástechnológiai, képzést támogató infokommunikációs eszközökkel, szoftverekkel?

4,71

(Nem kontaktórás képzés esetén) Milyen mértékben támogatta a képző intézmény által biztosított tananyag az önálló tanulást?

4,70

(Nem kontaktórás képzés esetén) Milyen mértékben állt összhangban a tananyag mennyisége és a képző intézmény által meghatározott, a tananyag önálló feldolgozására szükséges időkeret?

4,64

(Nem kontaktórás képzés esetén) Milyen mértékben elégedett az önálló tanulás során kapott visszajelzésekkel, értékelésekkel?

4,57

Az elégedettségmérés összesített eredménye:

4,716