Felnőttképzési szolgáltatások

Előzetes tudásszint felmérése

 

 Az előzetes tudásszint-felmérés célja, hogy pontosan meghatározza a résztvevő korábban megszerzett ismereteit, készségeit és gyakorlati tapasztalatait. Az előzetes tudásszint felmérésének további célja, hogy rendszerezett formában bemutassa a személy számára hol tart most, melyek tudásának az erős, illetve a gyenge oldalai. Az előzetes tudásszint-felmérés a választott képzés tekintetében a személyek elméleti, szakmai képességét és készségszintjét méri fel. Ezzel már a szakma kiválasztásánál lehetőséget teremtünk a várható tudásszinthez igazított csoportok összeállítására, az óralátogatásról való felmentésre.

A szolgáltatás díjmentes.

OKJ képzések laptop
OKJ képzés, tanulás

Elhelyezkedési tanácsadás

 

Az elhelyezkedési tanácsadás alapvető célja, hogy biztosítsa mindazokat az ismereteket és információkat, amelyek segítségével a résztvevők a kialakult élethelyzetüket kezelni tudják és a lehető legrövidebb idő alatt képesek lesznek új álláshelyük megszerzésére. Az elhelyezkedési tanácsadás biztosítja az ügyfeleknek, hogy megtervezhessék konkrét, megvalósítható karriercéljaikat és megismerjék a célok eléréséhez szükséges legfontosabb módszereket és eszközöket.

 A tanácsadás során átgondolják a résztvevők az érdeklődési körüknek, képességeiknek leginkább megfelelő szakmai lehetőségeket. Az elhelyezkedési tanácsadás során jobban megismerhetik a választott szakmát, a megszerzett képesítéssel megszerezhető munkaköröket, elhelyezkedési lehetőségeket. Kialakíthatják álláskeresési elképzelésüket és technikájukat. Megismerkednek a vállalkozási és az európai uniós ismeretekkel

Álláskeresési tanácsadás 

Az álláskeresési tanácsadás alapvető célja, hogy olyan ismeretek és készségek birtokába kerüljenek a résztvevők, amelyek segítségével kivételes tárgyalási pozícióba kerülhetnek a munkaerőpiacon.

A résztvevőkkel megismertetjük a sikeres álláskereséshez szükséges technikákat. A tanácsadás során átgondolják a résztvevők az érdeklődési körüknek, képességeiknek megfelelő – leginkább alkalmas – szakmai lehetőségeket. Jobban megismerhetik a választott szakmát, a megszerzett képesítéssel megszerezhető munkaköröket, elhelyezkedési lehetőségeket. Kialakíthatják álláskeresési elképzelésüket és technikájukat. Megismerkednek a vállalkozási és az európai uniós ismeretekkel.

Képzés hatékonyságának növelése

A szolgáltatás célja a képzés hatékonyságának javítása, mely az együttműködés és motiváció, a konfliktuskezelés, valamint a tanulási technikák területeinek fejlesztésére terjed ki. Felkeltjük a motivációt a képzéssel és a nyílt munkaerő-piacon történő későbbi elhelyezkedéssel kapcsolatosan. Segítséget adunk a konfliktushelyzetek megelőzéséhez, elemzéséhez, kezelési/megoldási folyamatának módszereihez, a konfliktuskezeléshez szükséges képességek feltárásához/fejlesztéséhez.

A résztvevők tanulási stílusának, motivációjának megismerését követően hatékony tanulástechnikai módszereket sajátítanak el a tanulási stratégia kialakítása, a tananyag könnyebb feldolgozása, valamint az eredményes vizsgára való felkészülés érdekében.

dokumentumok
Készségfejlesztés ábra

Munkavállalás elősegítése

 

A képzésben résztvevők felkészítést kapnak a munkaerőpiacra való kijutáshoz a munkaerőpiaci-, álláskeresési- és kommunikációs alapismeretek elsajátítása révén. Megismerkednek a helyi, térségi munkaerőpiac feltérképezésének módszereivel, a foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatos alapismeretekkel, a munkaügyi alapfogalmakkal (munkaszerződés tartalma, munkavállaló jogai, kötelezettségei, adózási alapismeretek stb.)

Megismerik a tudatos álláskeresési eszközöket, segítséget kapnak az önéletrajz és a motivációs levél megírásához, az interjúra való felkészüléshez (megjelenés, viselkedés, kommunikáció).