Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló hatósági képesítő képzés

Képzés megnevezése

Villamos biztonságtechnikai felülvizsgáló

munkakör betöltéséhez szükséges, jogszabály alapján szervezett képesítő képzés (hatósági képesítő képzés)

Engedélyszám

BP/0102/1742-1/2021.

Képzés célja

A Villamos biztonsági képesítő képzés a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 24/R. § (2) bekezdés a) pontja, az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM3) 6/A. §-a és 3. melléklete által meghatározott alapkövetelmények alapján került összeállításra.

A képesítő képzés célja, hogy a jogszabályok által előírt képzést elvégző szakember – korábbi szakmai tapasztalatára és kompetenciáira alapozva megszerezze a munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb feladatkörök betöltéséhez szükséges ismereteket.

Képzés témakörei

Áramütés elleni védelem ellenőrzése 

 • A felülvizsgálatra vonatkozó hatályos és hatályon kívül helyezett előírások
 • A felülvizsgálatra vonatkozó érvényes és visszavont műszaki és biztonsági követelmények (szabványok)
 • A villamos berendezések létesítésére vonatkozó tervek, dokumentációk felépítése, azok tartalmi formai követelményei
 • Hibavédelmi módok és az azok ellenőrzésre vonatkozó előírások, követelmények
 • Az áramütés elleni védelem felülvizsgálatára vonatkozó mérési módszerek, műszerek és azok használata. A feltárt hibák priorizálása és minősítése
 • Az áramütés elleni védelmi módokban alkalmazott villamos csatlakozások, kötések fajtái és azok szerelési, karbantartási technológiája
 • A felülvizsgálathoz kapcsolódó munkavédelmi szabályok és a védőeszközök rendeltetésszerű használata
 • Az áramütés elleni védelem felülvizsgálatához, dokumentáláshoz szükséges szoftverek

Erősáramú berendezések felülvizsgálata 

 • A felülvizsgálatra vonatkozó hatályos és hatályon kívül helyezett előírások
 • A felülvizsgálatra vonatkozó érvényes és visszavont műszaki és biztonsági követelmények (szabványok)
 • A villamos berendezések létesítésére vonatkozó tervek, dokumentációk felépítése, azok tartalmi formai követelményei
 • Az erősáramú / villamos- energetikai berendezések felülvizsgálatára vonatkozó ellenőrzési és mérési módszerek, műszerek és azok használata. A feltárt hibák priorizálása és minősítése
 • Az erősáramú villamos berendezésekben alkalmazott villamos csatlakozások, kötések fajtái és azok szerelési, karbantartási technológiája
 • A felülvizsgálathoz kapcsolódó munkavédelmi szabályok és a védőeszközök rendeltetésszerű használata
 • Az erősáramú villamos berendezések felülvizsgálatához, dokumentáláshoz szükséges szoftverek

Jelentkezés feltétele

 • Betöltött 21. életév
 • Egészségügyi alkalmasságával kapcsolatban a résztvevő vagy munkáltatója írásban nyilatkozik arról, hogy jogszabályban megfogalmazott, illetve a munkakör betöltéséhez szükséges speciális alkalmassági igazolásokkal rendelkezik.
 • Alapfokú iskolai végzettség, továbbá a következő szakmai előképzettség valamelyike:

Villanyszerelő:

A helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet, az ipari (műszaki),

mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján,

625 számú Villanyszerelő,

503 számú Villanyszerelő,

505 számú Villanyszerelő leágazásai

505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,

505-2 Épületvillamossági szerelő,

505-3 Vasútvillamossági szerelő,

505-4 Villamoshálózat-szerelő,

506 számú Általános Villanyszerelő,

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM,

37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,

33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő,

07 2 7445 02 3 1 13 Villamosgép- és készülékszerelő

33 5222 03 Villamosgép- és készülékszerelő

33 5216 03 számú Villanyszerelő,

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

34 522 04 Villanyszerelő

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

4 0713 04 07 számú Villanyszerelő

Technikus:

a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,

a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet,

a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá

a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,

Villamosenergia-ipari technikus, Épületvillamossági technikus,

Villamosgép és berendezési technikus,

Erősáramú gép és készülék gyártó technikus

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM

rendelet, 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,

52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,

52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus,

07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus,

54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,

szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel: villamosenergiaipari munkák végzésére képesít.

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus

Mérnök:

Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén,

ha az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel: villamos művek, villamos gépek, villamos energetika, épületvillamosítás.

Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell megállapítani.

Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök végzettséggel rendelkező személy a következő tantárgyakból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből:

Elosztó berendezések és védelmek, Energetikai villamos készülékek és berendezése,

Épületenergetika, Épületinformatika, Kapcsolástechnika, Nagyfeszültségű technika és berendezések,

Smart elosztóhálózatok tervezése és üzemeltetése, Smart Grid laboratórium, Szigeteléstechnika,

Szigetelési rendszerek kiválasztása és ellenőrzése, Szigetelési rendszerek laboratórium, Túláramvédelem, Védelmek és automatikák, Villamos berendezések és szigetelések, Villamos művek,

Villamosenergia-átvitel, Villamos energetika, Villamosenergia-ellátás, Villamos gépek és alkalmazások, Villamos energia kisfeszültségű készülékei, Villamos kapcsolókészülékek, Villamos készülékek, Villámvédelem, Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása (ezen belül: Áramütés elleni védelem, Villamos berendezések, Villamos szigetelések és kisülések),

 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: a képesítés megszerzését követő 3 év erősáramú szakmai gyakorlat.

A képzés tervezett indítása

Budapesten és Pécsett 2022. március 30-án

Céges megrendelés esetén teljes csoportos beiskolázáskor egyedi igény szerint is.

(Képzéseinket minimum 15 fő esetén indítjuk. Megfelelő számú jelentkező hiányában a tanfolyam tervezett indítása későbbi időpontra változhat!)

Képzés óraszáma

64 óra; 56 óra elmélet (ONLINE!), 8 óra gyakorlat

FEOR

Villamos berendezéseken vagy azok közelében végrehajtott munkavégzés

Képzés költsége

156.000,- Ft + vizsgadíj

Megjegyzés

Az elméleti oktatás online formában történik

Kapcsolattartó

Budapest: Neubrandt Ferenc Tel.: 06 20 773 4046, E-mail: neubrandt@sztav.hu

Pécs: Hoffmann-né Piskó Beáta, Tel.: 06 20 773 4023, E-mail: pisko@sztav.hu