Hulladékválogató és -feldolgozó

(a Hulladékfeldolgozó munkatárs szakmához kapcsolódó részszakma)

Képzés megnevezése

Hulladékválogató és -feldolgozó

Ágazat megnevezése

Környezetvédelem és vízügy

A képzés bemutatása

A  hulladékgazdálkodás  egy  dinamikusan  fejlődő  iparág,  amely a  munkavállalóknak biztos egzisztenciát kínál.

A munkavállaló a fém-, a műanyag-, a papír-, az elektronikai-, valamint az üveghulladék  feldolgozás  és   -hasznosítás  területén  lát  el  feladatokat.

Munkája  az  egyes hulladékfajták megkülönböztetése, mintavétel és a minták jellemzőinek egyszerű vizsgálata.

A munkavégzés során válogatási, kezelési, anyagmozgatási  feladatokat lát el,  és ezekkel összefüggésben betartja  a  környezetvédelmi,  munka -és tűzvédelmi  előírásokat. 

Egyes tevékenységeihez adminisztrációs feladatok  is kapcsolódhatnak. Munkáját  elsősorban  üzemi körülmények között végzi.

Képzés témakörei

  • Hulladékválogatás tantárgy
  • Hulladékfeldolgozás tantárgy

Jelentkezés feltétele

  • alapfokú iskolai végzettség,
  • foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

Képzés időtartama

120 óra
Amennyiben a jelentkező a szakképesítéshez kapcsolódó munkakörben dolgozik, (a jogszabályban megengedett előzetes tudás-szintfelmérő alapján) a képzés óraszáma csökkenhet.

A pontos képzési óraszám a jelentkező előzetes tudásszint- felmérését követően kerül meghatározásra

A képzés tervezett indítása

Képzéseinket minimum 15 fő esetén indítjuk.

A részszakmával betölthető munkakör, foglalkozás (FEOR)

9212 Hulladékosztályozó

8190 Egyéb, máshova nem sorolható feldolgozóipari gép kezelője (hulladékfeldolgozógép-kezelő)

9310 Kézi anyagmozgatás, rakodás, munkaterület tisztításaVizsga

A képzés elvégzéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből kinyomtatott „Tanúsítványt” kap a résztvevő.

Szakmai vizsgára – a Tanúsítvány birtokában – akkreditált vizsgaközpontba lehet jelentkezni, amelynek szervezését vállaljuk.

További információ kérhető

E-mail: jelentkezes@sztav.hu