Csőhálózat-szerelő

(a Víz- és csatornarendszer-szerelő szakmához kapcsolódó részszakma)

Képzés megnevezése

Csőhálózat-szerelő

Ágazat megnevezése

Épületgépészet

A képzés bemutatása

Tervrajz alapján önállóan kivitelezi az ivóvíz- és csatorna-vezetékhálózatot; szakmai irányítás mellett elvégzi a fűtési-, hűtési- vagy gázvezetékhálózat kivitelezési munkáit.

Kivitelezi a csőkötéseket, szereli a csövek rögzítését, kialakítja a vezetékek hőszigetelését.

Beköti a vízfogyasztó- és szennyvíz kibocsátó szerelvényeket; csatlakoztatja a csőhálózatra a különböző szerelvényeket.

Képzés témakörei

  • Hegesztési alapismeretek tantárgy
  • Épületgépészeti alapozás II. tantárgy
  • Duguláselhárítás témakör

Jelentkezés feltétele

  • alapfokú iskolai végzettség,
  • foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

Képzés időtartama

480 óra
Amennyiben a jelentkező a szakképesítéshez kapcsolódó munkakörben dolgozik, (a jogszabályban megengedett előzetes tudás-szintfelmérő alapján) a képzés óraszáma csökkenhet.
A pontos képzési óraszám a jelentkező előzetes tudásszint- felmérését követően kerül meghatározásra

A képzés tervezett indítása

Képzéseinket minimum 15 fő esetén indítjuk.

A részszakmával betölthető munkakör, foglalkozás (FEOR)

7521 Vezeték- és csőhálózat-szerelőVizsga

A képzés elvégzéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből kinyomtatott „Tanúsítványt” kap a résztvevő.

Szakmai vizsgára – a Tanúsítvány birtokában – akkreditált vizsgaközpontba lehet jelentkezni, amelynek szervezését vállaljuk.

További információ kérhető

E-mail: jelentkezes@sztav.hu