VIZSGAKÖZPONT

    Cégünk 6 ágazatban 59 különböző szakmai komplex vizsga szervezésére és megvalósítására szerzett jogosultságot.

Ennek következtében jogosult az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott képzések komplex szakmai vizsgáinak (továbbiakban: OKJ vizsga) előkészítésére és lebonyolítására.

   Az OKJ vizsgára mindazon személyek jelentkezhetnek, akik cégünk szervezésében vagy más képzőnél szakmai felkészítő képzésen vettek részt és minden modulzáró vizsgájukat eredményesen teljesítették. A modulzáró vizsga a szakmai képzést folytató intézmény által szervezett részvizsga.

    A sikeres OKJ vizsgát tett résztvevők részére államilag elismert, országos érvényű bizonyítvány kerül kiadására. Ezt a feladatot a SZTÁV Felnőttképző zrt-ben 1995. február 1-től – működését tekintve önálló egységként – létrehozott Vizsgaközpont látja el. Vizsgaszervezési jogosultságunk az ország minden régiójára kiterjed.

   Ugyan új OKJ-s képzés  2021-től már nem indítható, a korábban megkezdett OKJ-s képzések vizsgái 2022. december 31-ig megszervezhetők!

A SZTÁV vizsgaszervezési jogosultságai itt láthatóak:

VIZSGAELJÁRÁS

   Vizsgaközpontunk fogadja az egyéni jelentkezőket, valamint azon képzést szervező intézményeket, melyek a szakképesítést adó vizsgára felkészítik a résztvevőket, de nem rendelkeznek vizsgaszervezési jogosultsággal.

OKJ jelentkezés
A jelentkezéshez szükséges alapdokumentumok:
  • pontosan kitöltött és aláírt komplex vizsgára történő jelentkezési lap
  • személy azonosítására alkalmas okmányok bemutatása
  • a szakképesítés megszerzésére előírt iskolai tanulmányok befejezését tanúsító bizonyítvány
  • sikeres modulzáró vizsgáról szóló igazolás
  • esetlegesen a felmentésre vonatkozó kérelem, valamint a felmentés alapjául szolgáló dokumentum
  • esetenként az előírt, korábban megszerzett szakképesítést igazoló bizonyítvány
  • javító-, pótlóvizsga esetén a korábbi sikertelen vizsgát követően kiállított törzslapkivonat

JELENTKEZEM A VIZSGÁRA

További információért keresse munkatársunkat a vizsga@sztav.hu e-mail címen. 

 

OKJ VIZSGA

    Az OKJ vizsga a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározott írásbeli, szóbeli, gyakorlati vagy számítógép alkalmazást igénylő interaktív tevékenységekből állhat. A vizsgán valamennyi vizsgatevékenység értékelése 1-5-ig terjedő érdemjeggyel történik. Az egyes vizsgafeladatok eredménye a szakmai és vizsgakövetelményben előírt értékelési súlyaránynak megfelelően számít bele az OKJ vizsga eredményébe.  

                                      

Az, hogy az Ön vizsgája mely tevékenységekből áll, arról a vizsga szervezője ad tájékoztatást.

Felmentés a vizsgán

Az OKJ vizsga egyes részeinek teljesítése  alól mentesül az a személy, aki: 

  • szakmai vizsga részeinek valamelyik modulját korábbi tanulmányai során eredményesen teljesítette
  • előzetesen megszerzett szakmai végzettsége alapján nem kell ismételt vizsgát tennie
OKJ vizsgáztatás
Irattartók

 Az előzetesen megszerezett tudás elbírálásához kérelmet kell benyújtani a vizsgát szervező intézmény vezetője részére és mellékelni kell a felmentés alapjául szolgáló dokumentumokat. A vizsgára jelentkezőnek legkésőbb a vizsgára történő jelentkezéssel egyidejűleg kell a vizsgát szervező intézmény részére a fentieket bemutatni. A dokumentumok alapján a vizsgát szervező intézmény vezetője javaslatot készít elő a szakmai vizsgabizottság számára, mely kompetens a végső döntés meghozatalára.

 

További információért keresse munkatársunkat a vizsga@sztav.hu email címen.