SZTÁV Felnőttképző zrt. 2021. évi eredményei

Befejezett képzések száma: 173

Képzésben résztvevők száma: 1903 fő

Lemorzsolódás aránya: 11,6 %

Vizsgára jelentkezők száma: 1274 fő

Vizsgán megjelentek száma: 1263 fő

Sikeresen vizsgázók száma: 1251 fő

Tanulmányi átlag: 4,07

Sikeren vizsgázók aránya: 98,19 %

Oktatók száma: 119 fő

Oktatók minősítése:

Elfogadott: 80 fő

Privilegizált: 39 fő

 

 

 

2022. január 28.

 

Az elégedettségmérés

 

1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival?

9,4

2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival?

9,4

3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával?

8,6

4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával?

8,6

5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek?

9,2

6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.)

8,6

7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével?

8,9

8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével?

9,2

9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében?

9,2

Elégedettségmérés eredményének átlaga

9,01