ÁLTALÁNOS KOMPETENCIA-FEJLESZTŐ KÉPZÉSEK

Munkaköri specializáció 

Építőipari kisgépek 

munkavégzési szabályai

E-000454/2014/D008

Erdei, mezei, 

munkavégzés szabályai

E-000454/2014/D005

Gyártósori munkavállalást elősegítő alapkompetenciák fejlesztése

E-000454/2014/D012

Környezeti fenntarthatósági 

ismeretek

E-000454/2014/D001

Mezőgazdasági kisgépek 

munkavégzési szabályai

E-000454/2014/D009

Munkavállalók komplex 

fejlesztése

E-000454/2014/D017

Választott munkavédelmi 

képviselők alapképzése

E-000454/2014/D015

Választott munkavédelmi 

képviselők továbbképzése

E-000454/2014/D016

Informatika 

Infokommunikációs technikai eszközök használata és digitális írástudás fejlesztése 

E-000454/2014/D002 

Számítástechnika 

(felhasználói készségek fejlesztése) 

E-000454/2014/D006 

Számítógépes kompetenciák 

fejlesztése 

(dokumentumkezelés és táblázatkezelés) 

E-000454/2014/D007 

Tréning 

Külső képzőhelyeken (szakképző iskolán kívüli)

 szakoktatói feladatokat végző Szakemberek 

módszertani felkészítése tekintettel a kapcsolódó 

jogszabályi változásokra 

E-000454/2014/D003 

 

Ügyfélszolgálati kiválóság fejlesztése 

 

E-000454/2014/D004 

 

A hatékony vezetők eszköztárának fejlesztése 

 

 

Munkavállalók komplex fejlesztése 

E-000454/2014/D017