Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló képzésünk november 24-én indul Budapesten!

A képzés célja: Erősáramú villamos berendezések hibavédelmi (érintésvédelmi) rendszerének szabvány szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének dokumentálása

Képzés megnevezése

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés

Képzés OKJ-száma         

35 522 03

Képzés engedélyszáma

E-000454/2014/A023

Képzés célja

Erősáramú villamos berendezések hibavédelmi (érintésvédelmi) rendszerének szabvány szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének dokumentálása

A vonatkozó szakmai és vizsgakövetelmény szerint szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

– szerelői ellenőrzést és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot végezni

– hibavédelmi (érintésvédelmi) módot megállapítani

– EPH kialakítást ellenőrizni

– védővezető és az üzemi nullavezető szétválasztását vizsgálni

– TN rendszer (nullázás) kialakítását ellenőrzi

– hurokimpedanciát mérni

– kioldószervet ellenőrizni, értékelni

– megengedettnél nagyobb hurok impedancia okát feltárni

– TT rendszer (védőföldelés) kialakítását ellenőrizni

– földelési- és földelési-hurok ellenállást mérni

– IT rendszer (szigetelt rendszer) érintésvédelmét ellenőrizni

– földelési ellenállást és zárlati áramot mérni

– védővezető nélküli hibavédelmi (érintésvédelmi) módokat ellenőrizni

– szigetelési ellenállás méréseket végezni,

– hibákat feltárni, és minősíteni

– mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíteni,

– értékelni érintésvédelmi minősítő iratot készíteni

Képzés témakörei

11267-12 Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata

Jelentkezés feltétele

Szakmai előképzettség  szükséges, amely lehet:
34 522 04 Villanyszerelő
A helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet,

az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján,

625 számú Villanyszerelő,

503 számú Villanyszerelő,

505 számú Villanyszerelő leágazásai

505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,

505-2 Épületvillamossági szerelő,

505-3 Vasút villamossági szerelő,

505-4 Villamoshálózat-szerelő,

506 számú Általános Villanyszerelő,

Valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,

33 5216 03 számú Villanyszerelő,

33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő

 Technikusok:

a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,

a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet,

a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá

a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,

(41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus,
(36.) Épületvillamossági technikus,

(42.) Villamos gép és berendezési technikus,

(10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus

valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján

52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,

52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,

52 5422 03 Villamos gép- és berendezési technikus,

07 5 3118 16 30 18 Villamos gép- és berendezési technikus,

54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,

szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel:

villamos energiaipari munkák végzésére képesít,

az Országos Képzési Jegyzékről szóló 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet alapján

5452304 Mechatronikai technikus és az 52 522 04 Villamosberendezés szerelő és üzemeltető együttes megléte esetén,

54523 01 Automatikai technikus és az 52 522 04 Villamosberendezés szerelő és üzemeltető együttes megléte esetén,

35 523 01 Automatikai berendezés karbantartó,

55 523 07 Járműipari karbantartó technikus.

 Mérnök:

villamosmérnök, villamos üzemmérnök, mérnöktanár, műszaki tanár erősáramú szakon;

az oklevélben következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:

villamos művek,

villamos gépek,

villamos energetika,

épületvillamosítás,

létesítmények villamosítása és automatizálása,

Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell a következők szerint megállapítani.

Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök a villamos energetika szakirány következő tantárgyaiból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből:

Elosztó berendezések és védelmek

Védelmek és automatikák

Túláramvédelem

Kapcsolástechnika

Nagyfeszültségű technika és berendezések

Szigeteléstechnika

Villamos művek

Villamosenergia-átvitel

Villamos energetika

Villamosenergia-ellátás

Villamos gépek és alkalmazások

Villamos energia kisfeszültségű készülékei

Villamos kapcsolókészülékek

Villamos készülékek

Energetikai villamos készülékek és berendezése

Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása

Épületenergetika

3 év erősáramú szakmai gyakorlat, az előírt szakmai végzettség megszerzését követően
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat

Képzés óraszáma

72 óra elmélet + 8 óra gyakorlat

Képzés időbeosztása

 

A képzés ütemezése:  ajánlott heti két alkalom hétköznap (hétfő és szerda:16.00 – 20.25óra)
A résztvevők igényének megfelelően a képzés ütemezése változhat!

Képzés indítása

2020. november 24. 16.00 óra

A tanfolyam befejezését követően – még 2020-ban elindítjuk az Erősáramú berendezések felülvizsgálója tanfolyamot is, de lehetséges a két képzés párhuzamos indítása is, természetesen mindkettőn lehetséges részt venni!

Képzés helyszíne

SZTÁV zrt. 1149 Budapest, Angol u. 36.

Képzés időtartam

80 óra (8 hét)

Tervezett ütemezés: heti két alkalom,
hétfő és csütörtök 16.00 – 20.25 óra

FEOR szám

7524

Képzés költsége

130 000 Ft/fő

Képzés vizsgadíja

30 000 Ft/fő

Vizsga módja:

Írásbeli, gyakorlati, szóbeli vizsga

Megjegyzés

Részletfizetési lehetőséget biztosítunk!

További információ kérhető

Kerekes Sándor Tel: 06 20 773 4039, Email: kerekes@sztav.hu

Amennyiben jelentkezni kíván képzésünkre vagy több információra van szüksége, kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot és nyomja meg a Küldés gombot. Munkatársunk az ön által megadott elérhetőségek egyikén felveszi önnel a kapcsolatot.