A SZTÁV Felnőttképző zrt. 2018. évi eredményei

 

Befejezett képzések száma: 115

Képzésben résztvevők száma: 1445 fő

Lemorzsolódás aránya: 11,6 %

Vizsgára jelentkezők száma: 1278 fő

Vizsgán megjelentek száma: 1257 fő

Sikeresen vizsgázók száma: 1252 fő

Tanulmányi átlag: 4,09

Sikeren vizsgázók aránya: 97,96 %

Oktatók száma: 131 fő

Oktatók minősítése:

Elfogadott: 88 fő

Privilegizált: 41 fő

Ideiglenesen elfogadott: 2 fő

 

Az elégedettségmérés  
1. Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? 9.26
2. Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival? 9,20
3. Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? 8,83
4. Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával? 8,5
5. Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? 9,16
6. Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.) 8,24
7. Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? 8,73
8. Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? 9,13
9. Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? 9,16
Elégedettségmérés eredményének átlaga 8,99

 

 

Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images