A 12/2004. (II.13.) GKM rendeletben előírt továbbképzésre való felkészítés és vizsga

www.sztav.hu
Képzés megnevezése 12/2004. (II.13.) GKM rend. szerinti továbbképzés
Képzés OKJ-száma
Képzés engedélyszáma MH-651-2005
Képzés célja A 12/2004. (II.13.) GKM rendeletben előírt továbbképzésre való felkészítés és vizsga
Képzés témakörei A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény, A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki- biztonsági előírásokról szóló 11/2004. (II.13.) GKM rendelet, A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló 12/2004. (II.13.) GKM rendelet. A Csatlakozó Vezetékek és Fogyasztói Berendezések Létesítési és Üzemeltetési Műszaki-biztonsági Szabályzata. A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV.5.) GM rendelet, A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV.27.) GKM rendelet, Nyomástartó Rendszerek Műszaki-biztonsági Szabályzata
Jelentkezés feltétele A rendeletben előírt szakképesítés
Képzés időbeosztása Előzetes egyedi felkészülés
Képzés indítása Létszámtól függően folyamatosan
Képzés időtartama A felkészülést követően 1 nap
FEOR szám 8229
Vizsga módja írásbeli, szóbeli
Megjegyzés
Jelentkezési lap MSWord formátum
Cím: 1149 Budapest, Angol u. 36.
Tel.: (1) 267 6464, (20) 773 4000, (40) 535 353
Fax: (1) 267 6471
E-mail cím: sztav@sztav.hu
Nyilvántartásba vételi szám: 01-0264-04
Akkreditációs lajstromszám: AI 0011