Modulzáró vizsgák

A modulzáró vizsga a szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt, a szakképzést folytató intézmény által megszervezett vizsga. Ez a vizsga olyan kompetenciamérés, amellyel a képző intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben részt vevő elsajátította-e, illetve rendelkezik-e a szakmai vizsga teljesítéséhez szükséges kompetenciákkal.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén modulzáró vizsgára olyan személy is jelentkezhet, aki a szakmai képzésben, tanfolyami felkészítésben nem vett részt.

Modulzáró vizsga letétele alól az a vizsgázó mentesülhet, aki a tárgyi témában korábban modulrendszerben szerzett szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal rendelkezik, illetve mentesül az adott modul ismételt teljesítése alól.

Egy adott szakképesítés megszerzését célzó szakképesítő vizsgára bocsátás feltételeit a mindenkor hatályos Országos Képzési Jegyzék és az egyes szakképesítések szakmai- és vizsgakövetelményei tartalmazzák. A szakképesítő vizsgára való jelentkezés egyik elengedhetetlen feltétele a modulzáró vizsga sikeres letétele. A sikeres modulzáró vizsgáról kiállított Igazolást csatolni kell a szakképesítő vizsga letételére vonatkozó Jelentkezési laphoz.

További információért kérjük keresse munkatársunkat:

e-mail: vizsga@sztav.hu

 

 

Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images