Vizsgaközpont

A Vizsgaközpontról

A SZTÁV vizsgaszervezési jogosultsága

A szakmai képzésre vonatkozó jogi szabályozás számos területen gyökeresen megváltozott helyzetet teremtett a szakképzés irányításában. Ez a módosítás természetesen változást jelentett a vizsgáztatás területén is.

Vizsgák

OKJ-s vizsgák

A SZTÁV Felnőttképző zRt. 2012-ben megújította vizsgaszervezési jogosultságát. Jogosultságunk az ország minden régiójára kiterjed.

Modulzáró vizsgák

A „modulzáró vizsga” új fogalomként jelent meg a képzést lezáró vizsga kapcsán. A modulzáró vizsga a szakmai és vizsgakövetelményben a szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt, a szakképzést folytató intézmény által megszervezett vizsga.

Meglevő tudás beszámítása

Meglévő tudás beszámításával, azaz a szakmai vizsga egyes részei teljesítésének kötelezettsége alól mentesül az a jelentkező, aki …

Vizsgaeljárás

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, intézményünk által megszerzett szakképesítések vizsgáinak bonyolítására vonatkozó feljogosítás esetében a vizsgaeljárás a következő …

Bizonyítványmásodlatok

Intézményünknél másodlat igényelhető minden olyan 2010. január 29-ét megelőző időszakban kiadott OKJ-s szakmai bizonyítványról, mely részvénytársaságunknál, illetve jogelőd intézményei működése során volt megszerezhető a képzést befejező sikeres vizsgák esetében.

Díjak, költségek

EUROPASS

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő egy olyan melléklet, amelyet a vizsgaszervező a szakképesítést szerző hallgató kérésére állít ki. A bizonyítvány-kiegészítő információt ad a szakképesítés alapadatairól, a képzésben részt vett egyén szakmai kompetenciáiról…

Díjak, költségek


További információért kérjük keresse munkatársainkat:
e-mail: vizsga@sztav.hu

 

Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images