Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek

A SZTÁV zRt. felnőttképzést kiegészítő tevékenységei

Társaságunk célja, hogy maradéktalanul megfeleljünk a szolgáltatásainkat igénybe vevők elvárásainak. A SZTÁV zRt. olyan információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszert működtet, amely lehetővé teszi az érdeklődők igényeinek szakszerű kielégítését. A SZTÁV zRt. ügyfélszolgálata mind a budapesti székhelyen, mind a vidéki kirendeltségeken biztosítja a személyes megkeresés útján, telefonon, e-mailben való elérhetőséget. Az ezzel kapcsolatos leírások az ügyfélszolgálaton megtalálhatók és az érdeklődők számára hozzáférhetők. Nyitottak vagyunk véleményük, esetleges panaszuk fogadására. Panaszkezelési szabályzatunk rögzíti a panaszok gyors és szakszerű kivizsgálásának menetét, melynek eredményéről értesítést küldünk és nyilvántartást vezetünk.

 

A SZTÁV zRt. széleskörű, komplex szolgáltatások lehetőségét kínálja a felnőttképzéshez kapcsolódóan. Ezen tájékoztatónk alapján leendő partnereink megismerkedhetnek szolgáltatásaink részleteivel.

Konkrét érdeklődés vagy igény esetén forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz.

Előzetes tudásszint felmérése

Az előzetes tudásszint-felmérés célja, hogy pontosan meghatározza az ügyfél korábban megszerzett ismereteit, készségeit és gyakorlati tapasztalatait. Az előzetes tudásszint felmérésének további célja, hogy rendszerezett formában bemutassa az ügyfél számára hol tart most, melyek tudásának az erős, illetve a gyenge oldalai.

Az előzetes tudásszint-felmérést a képzésszervezők végzik, mely a választott képzés tekintetében az ügyfelek elméleti szakmai képességét és készségszintjét kívánja felmérni. Lehetőséget teremtünk ezzel, már a szakma kiválasztásánál a várható tudásszinthez igazított csoportok összeállítására.

A képzésekre való jelentkezés előtt javasoljuk a szolgáltatás igénybevételét, a résztvevő csoportbesorolásához, óralátogatási kedvezményhez.  A szolgáltatás díjmentes.

Elhelyezkedési tanácsadás

Az elhelyezkedési tanácsadás alapvető célja, hogy biztosítsa mindazokat az ismereteket és információkat, amelyek segítségével a kialakult élethelyzetüket kezelni tudják és a lehető legrövidebb idő alatt képesek lesznek új álláshelyük megszerzésére.

Az elhelyezkedési tanácsadás biztosítja az ügyfeleknek, hogy megtervezhessék konkrét, megvalósítható karriercéljaikat és megismerjék a célok eléréséhez szükséges legfontosabb módszereket és eszközöket.

A tanácsadás során átgondolják a résztvevők az érdeklődési körüknek, képességeiknek megfelelő leginkább alkalmas szakmai lehetőségeket. Az elhelyezkedési tanácsadás során jobban megismerhetik a választott szakmát, a megszerzett képesítéssel megszerezhető munkaköröket, elhelyezkedési lehetőségeket. Kialakíthatják álláskeresési elképzelésüket és technikájukat. Megismerkednek a vállalkozási és az Európai Uniós ismeretekkel.

Álláskeresési tanácsadás

Az álláskeresési tanácsadás alapvető célja, hogy olyan ismeretek és készségek birtokába kerüljenek a résztvevők, amelyek segítségével kivételes tárgyalási pozícióba kerülhetnek a munkaerőpiacon.

A résztvevőkkel megismertetjük a sikeres álláskereséshez szükséges technikákat. A tanácsadás során átgondolják a résztvevők az érdeklődési körüknek, képességeiknek megfelelő leginkább alkalmas szakmai lehetőségeket. Jobban megismerhetik a választott szakmát, a megszerzett képesítéssel megszerezhető munkaköröket, elhelyezkedési lehetőségeket. Kialakíthatják álláskeresési elképzelésüket és technikájukat. Megismerkednek a vállalkozási és az Európai Uniós ismeretekkel.

Képzés hatékonyságának növelése

A szolgáltatás célja a képzés hatékonyságának javítása, mely az együttműködés és motiváció, a konfliktuskezelés, valamint a tanulási technikák területeinek fejlesztésére terjed ki. Felkeltjük a motivációt a képzéssel és a nyílt munkaerő-piacon történő későbbi elhelyezkedéssel kapcsolatosan.  Segítséget adunk a konfliktushelyzetek megelőzéséhez, elemzéséhez, kezelési/megoldási folyamatának módszereihez, a konfliktuskezeléshez szükséges képességek feltárásához/fejlesztéséhez.

A résztvevők tanulási stílusának, motivációjának megismerését követően hatékony tanulástechnikai módszereket sajátítanak el a tanulási stratégia kialakítása, a tananyag könnyebb feldolgozása, valamint az eredményes vizsgára való felkészülés érdekében.

Munkavállalás elősegítése

A képzésben résztvevők felkészítést kapnak a munkaerő-piacra való kijutáshoz a munkaerő-piaci-, álláskeresési- és kommunikációs alapismeretek elsajátítása révén. Megismerkednek a helyi, térségi munkaerő-piac feltérképezésének módszereivel, a foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatos alapismeretekkel, a munkaügyi alapfogalmakkal (munkaszerződés tartalma, munkavállaló jogai, kötelezettségei, adózási alapismeretek stb.)

Megismerik a tudatos álláskeresési eszközöket, segítséget kapnak az önéletrajz- és motivációs levél megírásához, az interjúra való felkészüléshez (megjelenés, viselkedés, kommunikáció).

 

Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images