Szolgáltatásaink

Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek

A SZTÁV zRt. széleskörű, komplex szolgáltatások lehetőségét kínálja a felnőttképzéshez kapcsolódóan. Ezen tájékoztatónk alapján leendő partnereink megismerkedhetnek szolgáltatásaink részleteivel.

Konkrét érdeklődés vagy igény esetén forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz.

Előzetes tudásszint felmérése

Az előzetes tudásszint-felmérés célja, hogy pontosan meghatározza az ügyfél korábban megszerzett ismereteit, készségeit és gyakorlati tapasztalatait. Az előzetes tudásszint felmérésének további célja, hogy rendszerezett formában bemutassa az ügyfél számára hol tart most, melyek tudásának az erős, illetve a gyenge oldalai.

Az előzetes tudásszint-felmérést a képzésszervezők végzik, mely a választott képzés tekintetében az ügyfelek elméleti szakmai képességét és készségszintjét kívánja felmérni. Lehetőséget teremtünk ezzel, már a szakma kiválasztásánál a várható tudásszinthez igazított csoportok összeállítására.

A képzésekre való jelentkezés előtt javasoljuk a szolgáltatás igénybevételét, a résztvevő csoportbesorolásához, óralátogatási kedvezményhez.  „A” és „C” képzési kör szerinti támogatott képzések esetén kötelezően, „B” és „D” képzési körös képzések esetén a képzésre vonatkozó támogatási szerződés alapján nyújtott, díjmentes szolgáltatás. Egyéb esetben térítési díj ellenében vehető igénybe.

Elhelyezkedési tanácsadás

Az elhelyezkedési tanácsadás alapvető célja, hogy biztosítsa mindazokat az ismereteket és információkat, amelyek segítségével a kialakult élethelyzetüket kezelni tudják és a lehető legrövidebb idő alatt képesek lesznek új álláshelyük megszerzésére.

Az elhelyezkedési tanácsadás biztosítja az ügyfeleknek, hogy megtervezhessék konkrét, megvalósítható karriercéljaikat és megismerjék a célok eléréséhez szükséges legfontosabb módszereket és eszközöket.

A tanácsadás során átgondolják a résztvevők az érdeklődési körüknek, képességeiknek megfelelő leginkább alkalmas szakmai lehetőségeket. Az elhelyezkedési tanácsadás során jobban megismerhetik a választott szakmát, a megszerzett képesítéssel megszerezhető munkaköröket, elhelyezkedési lehetőségeket. Kialakíthatják álláskeresési elképzelésüket és technikájukat. Megismerkednek a vállalkozási és az Európai Uniós ismeretekkel.

Álláskeresési tanácsadás

Az álláskeresési tanácsadás alapvető célja, hogy olyan ismeretek és készségek birtokába kerüljenek a résztvevők, amelyek segítségével kivételes tárgyalási pozícióba kerülhetnek a munkaerőpiacon.

A résztvevőkkel megismertetjük a sikeres álláskereséshez szükséges technikákat. A tanácsadás során átgondolják a résztvevők az érdeklődési körüknek, képességeiknek megfelelő leginkább alkalmas szakmai lehetőségeket. Jobban megismerhetik a választott szakmát, a megszerzett képesítéssel megszerezhető munkaköröket, elhelyezkedési lehetőségeket. Kialakíthatják álláskeresési elképzelésüket és technikájukat. Megismerkednek a vállalkozási és az Európai Uniós ismeretekkel.

Képzés hatékonyságának növelése

A szolgáltatás célja a képzés hatékonyságának javítása, mely az együttműködés és motiváció, a konfliktuskezelés, valamint a tanulási technikák területeinek fejlesztésére terjed ki. Felkeltjük a motivációt a képzéssel és a nyílt munkaerő-piacon történő későbbi elhelyezkedéssel kapcsolatosan.  Segítséget adunk a konfliktushelyzetek megelőzéséhez, elemzéséhez, kezelési/megoldási folyamatának módszereihez, a konfliktuskezeléshez szükséges képességek feltárásához/fejlesztéséhez.

A résztvevők tanulási stílusának, motivációjának megismerését követően hatékony tanulástechnikai módszereket sajátítanak el a tanulási stratégia kialakítása, a tananyag könnyebb feldolgozása, valamint az eredményes vizsgára való felkészülés érdekében.

Munkavállalás elősegítése

A képzésben résztvevők felkészítést kapnak a munkaerő-piacra való kijutáshoz a munkaerő-piaci-, álláskeresési- és kommunikációs alapismeretek elsajátítása révén. Megismerkednek a helyi, térségi munkaerő-piac feltérképezésének módszereivel, a foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatos alapismeretekkel, a munkaügyi alapfogalmakkal (munkaszerződés tartalma, munkavállaló jogai, kötelezettségei, adózási alapismeretek stb.)

Megismerik a tudatos álláskeresési eszközöket, segítséget kapnak az önéletrajz- és motivációs levél megírásához, az interjúra való felkészüléshez (megjelenés, viselkedés, kommunikáció).

Személyi szolgáltatások

A SZTÁV zRt. munkatársai több évtizedes szakmai tapasztalataikra alapozva széleskörű szolgáltatásokat nyújtanak egyéni ügyfeleik számára. A biztosított szolgáltatások fontos területét jelenti – a képesítések (kompetenciák) megszerzését követően – az elhelyezkedés, az egyéni karriercélok elérését elősegítő tanácsadás, illetve különféle tréningprogramok szervezése.

Az Elhelyezkedési tanácsadás, illetve Pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadáskeretében az egyéni ügyfelek számára biztosított szolgáltatások a következők:

  • Információk pályakezdőknek

Ezek az információk azokat a legfontosabb segítő útmutatásokat tartalmazzák, amelyekre a pályakezdőknek az elkövetkező időszakban szüksége lesz. Az információk magukba foglalják azt a cselekvési folyamatot, amelynek végén az elhelyezkedés (munkaviszony létesítése) állhat.

  • Pályaalkalmasság

A pályaalkalmassági szolgáltatás során a résztvevők alaposan megismerhetik az érdeklődési körüknek, képességeiknek leginkább megfelelő szakmai lehetőségeket. A szolgáltatás fontosabb részét képezi a saját pályaválasztási elképzelések kialakítása, illetve ezek összevetése a realitással, lehetőségekkel. Az ügyfelek a pályaalkalmasság során szerzett önismeret, pályaismeret birtokában megalapozottabb döntést tudnak hozni az életpályájuk építése, a szakmai életútjuk során.

  • Álláskeresési információk

Az álláskeresési tanácsadás során jobban megismerhetik a választott szakmát, a megszerzett képesítéssel megszerezhető munkaköröket, elhelyezkedési lehetőségeket. Kialakíthatják álláskeresési elképzelésüket és technikájukat. Megismerkednek a vállalkozási és az Európai Uniós ismeretekkel.

Az önéletrajz az „öneladás” (vagy nevezzük „önmenedzselés”) legfontosabb eszköze és első számú dokumentuma. Az önéletrajz személyes összefoglalása mindazoknak az ismereteknek, képességeknek és tapasztalatoknak, amelyekkel az álláskereső/munkavállaló rendelkezik, illetve élete jelenlegi szakaszáig elsajátított. Az önéletrajzírás szolgáltatás a professzionális „öneladás” megvalósítását szolgálja, legyen az hagyományos, „amerikai” típusú, vagy EU önéletrajz.

A motivációs levél célja, hogy felkeltse az érdeklődést az álláskereső személye iránt azért, hogy a leendő munkáltató kézbe vegye és elolvassa önéletrajzát.  A kísérőlevél az a dokumentum, amely az általánosan megírt önéletrajzot egyedivé teszi, kiemelve annak, az adott álláshely betöltéséhez leginkább fontos részeit. A motivációs levélírás szolgáltatás az előző célok megvalósításához nyújt segítséget.

  • Referencialevél

Egyre több munkáltató kéri, hogy a korábban megszerzett munkatapasztalatokról a munkavállaló referenciával rendelkezzen. A szolgáltatás keretében a referencialevélhez kapcsolódó teendőkről nyújtunk részletes információt.

Szervezeti szolgáltatások

Társaságunk, a SZTÁV Felnőttképző zártkörűen működő Részvénytársaság (SZTÁV zRt.) négy évtizede van jelen a magyar felnőttképzés és oktatás területén. A SZTÁV zRt. tevékenységi köre folyamatosan bővült és ma már sikeres, egyik vezető piaci szereplője a felnőttképzési és tanácsadási üzletágnak.

Az üzleti tanácsadás keretében a SZTÁV zRt. a humánfejlesztés és az outplacement szolgáltatások területén fejlesztette ki szolgáltatásait figyelembe véve a változó gazdasági és jogszabályi körülményeket.

A humánfejlesztés mint szolgáltatás a humánerőforrás fejlesztésének komplex megközelítését jelenti. Ez a szolgáltatás – a megrendelői igények figyelembe vételével – magában foglalja a teljes szervezetkorszerűsítést, a munkavállalók kiválasztását, a belső munkaerő átcsoportosítást, az érdekeltségi rendszert, az át- és továbbképzési rendszert és a szükséges szabályozási rendszert. Ezeknek az elemeknek a különböző kombinációja biztosítja a vállalkozás sikeressé válását, a korszerű és hatékony szervezet kialakítását.

A magyar gazdaságban tartósan jelentkező foglalkoztatási problémák megoldására a SZTÁV zRt. folyamatosan bővítette speciális programjait a gondoskodó típusú tömeges létszámcsökkentés, a komplex outplacement szolgáltatások szakmai projektjével.

Az outplacement program keretében a SZTÁV zRt. komplex szolgáltatás nyújtására képes, amely a megrendelő konkrét igényeinek megfelelő modulokból építhető fel, biztosítva a rendszer teljes körű rugalmasságát és a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználását.

 

 

Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images