‹ Vissza a Aktuális képzéseink kategóriához

Kérjük töltse ki az alábbi űrlapot. Munkatársunk az ön által megadott elérhetőségen felveszi önnel a kapcsolatot.

Név (kötelező)

Lakcím (kötelező)

Email cím (kötelező)

Telefonszám

Képzés megnevezése Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés
Képzés OKJ-száma          35 522 03
Képzés engedélyszáma E-000454/2014/A023
Képzés célja Erősáramú villamos berendezések hibavédelmi (érintésvédelmi) rendszerének szabvány szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének dokumentálása.

A vonatkozó szakmai és vizsgakövetelmény szerint szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

 • szerelői ellenőrzést és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot végezni
 • hibavédelmi (érintésvédelmi) módot megállapítani
 • EPH kialakítást ellenőrizni- védővezető és az üzemi nullavezető szétválasztását vizsgálni
 • TN rendszer (nullázás) kialakítását ellenőrzi
 • hurokimpedanciát mérni
 • kioldószervet ellenőrizni, értékelni
 • megengedettnél nagyobb hurok impedancia okát feltárni
 • TT rendszer (védőföldelés) kialakítását ellenőrizni
 • földelési- és földelési-hurok ellenállást mérni
 • IT rendszer (szigetelt rendszer) érintésvédelmét ellenőrizni
 • földelési ellenállást és zárlati áramot mérni
 • védővezető nélküli hibavédelmi (érintésvédelmi) módokat ellenőrizni
 • szigetelési ellenállás méréseket végezni
 • hibákat feltárni, és minősíteni
 • mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíteni
 • értékelni érintésvédelmi minősítő iratot készíteni
Képzés témakörei
11267-12 Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata
Jelentkezés feltétele Szakmai előképzettség  szükséges , amely lehet: 34 522 04 Villanyszerelő A helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet,az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján,625 számú Villanyszerelő,503 számú Villanyszerelő,505 számú Villanyszerelő leágazásai505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,505-2 Épületvillamossági szerelő,505-3 Vasút villamossági szerelő,505-4 Villamoshálózat-szerelő,506 számú Általános Villanyszerelő,Valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,33 5216 03 számú Villanyszerelő,33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő 

Technikusok:a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet,a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá

a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,(41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus,
(36.) Épületvillamossági technikus,(42.) Villamos gép és berendezési technikus,(10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikusvalamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,52 5422 03 Villamos gép- és berendezési technikus,07 5 3118 16 30 18 Villamos gép- és berendezési technikus,54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel:villamos energiaipari munkák végzésére képesít,az Országos Képzési Jegyzékről szóló 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet alapján5452304 Mechatronikai technikus és az 52 522 04 Villamosberendezés szerelő és üzemeltető együttes megléte esetén,54523 01 Automatikai technikus és az 52 522 04 Villamosberendezés szerelő és üzemeltető együttes megléte esetén,35 523 01 Automatikai berendezés karbantartó,55 523 07 Járműipari karbantartó technikus.

Mérnök: villamosmérnök, villamos üzemmérnök, mérnöktanár, műszaki tanár erősáramú szakon;az oklevélben következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel: villamos művek, villamos gépek, villamos energetika, épületvillamosítás, létesítmények villamosítása és automatizálása,

Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell a következők szerint megállapítani.

Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök a villamos energetika szakirány következő tantárgyaiból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből:

Elosztó berendezések és védelmek

Védelmek és automatikák

Túláramvédelem

Kapcsolástechnika

Nagyfeszültségű technika és berendezések

Szigeteléstechnika

Villamos művek

Villamosenergia-átvitel

Villamos energetika

Villamosenergia-ellátás

Villamos gépek és alkalmazások

Villamos energia kisfeszültségű készülékei

Villamos kapcsolókészülékek

Villamos készülékek

Energetikai villamos készülékek és berendezése

Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása

Épületenergetika

3 év erősáramú szakmai gyakorlat, az előírt szakmai végzettség megszerzését követően
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat

Képzés óraszáma 72 óra elmélet + 8 óra gyakorlat
Képzés időbeosztása

 

A képzés ütemezése:
– ajánlott heti két alkalom hétköznap (kedd és csütörtök:16.00-20.20óra)
A résztvevők igényének megfelelően a képzés ütemezése változhat!
Képzés indítása 2019. április 9. 14.00 óra
(Képzés helyszíne: SZTÁV zrt. Budapest XIV. kerület Angol u. 36.)
Képzés időtartam 80 óra (8-9 hét)

Tervezett ütemezés: heti két alkalom,
hétfő és csütörtök 16.00-20.20 óra

Képzés költsége 130 000 Ft/fő
Képzés vizsgadíja 30 000 Ft/fő
Vizsga módja: Írásbeli, gyakorlati, szóbeli
Megjegyzés Részletfizetési lehetőséget biztosítunk
További információ kérhető Laczik Ferenc Tel:06 20 773 40 06

A SZTÁV ZRT. KÖZPONTI ELÉRHETŐSÉGE:

1149 Budapest, Angol u. 36.
Tel.: (1) 267 6464,
(20) 773 4000,
(40) 535 353

E-mail cím:

Regionális irodáink elérhetőségei a "Kirendeltségek" menüpont alatt találhatók.

Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images