Minőségpolitikánk

 

SZTÁV Felnőttképző zártkörűen működő Részvénytársaság
Nyilvántartási szám: E-000454/2014

 

MINŐSÉGPOLITIKA

Jelen minőségpolitikai nyilatkozattal elkötelezzük magunkat, arra hogy:

  • tevékenységünk minőségirányítási rendszerét pontosan definiáljuk, a szakmai munka eredményességét folyamatosan mérjük és tökéletesítjük, felelősséget vállalva mind vezetői, mind munkavállalói szinten a rendszer működtetéséért és fejlesztéséért.
  • a minőségirányítási rendszer teljesítményét és a minőségcélok teljesülését évente értékeljük az intézmény vezetőségének bevonásával.
  • a minőségpolitikában és a vezetőségi átvizsgálásban megfogalmazott célok megvalósításához rendelkezésre bocsátjuk a szükséges erőforrásokat.
  • figyelembe vesszük és kielégítjük a megrendelők, a képzésben részt vevők és a munkatársak felnőttképzéssel kapcsolatos igényeit.
  • az elégedettségmérésen és a helyesbítő tevékenységeken keresztül figyelembe vesszük és beépítjük a képzésben résztvevők véleményét a minőségbiztosítás fejlesztésekor.
  • A 2001 óta működtetett és rendszeresen auditált MSZ EN ISO minőségirányítási rendszer fenntartásával, a Felnőttképzők Szövetségénél önként vállalt Minőségirányítási Rendszer (FVSZ MIR) adaptálásával és a 2013. évi LXXVII. felnőttképzésről szóló törvényben megfogalmazott követelmények és kapcsolódó jogszabályok szem előtt tartásával a minőségirányítási keretrendszerünket egységes alapokra helyezzük.

 

Célunk megfelelni a hatályos jogszabályi és szakmai előírásoknak. Ennek előfeltétele az általunk biztosított tevékenységek szabályozott, ellenőrzött és felügyelt végrehajtása.

Értékeink: innováció a képzésekben, műszaki gyakorlatorientáltság, széleskörű értékelés-módszertani és vizsgatapasztalat.

Stratégiánk, hogy innovációt hajtsunk végre a képzések rendszerében, a munkahely által támasztott szakmai, emberi minőségkövetelmények következetes alkalmazása megalapozza a folyamatos innovációt a képzési szakterületeken. Munkatársainktól elvárjuk a folyamatosan megújuló tudásátadást.

Szolgáltatásainkat úgy szervezzük, és úgy fejlesztjük, hogy azzal ügyfeleink elégedettek legyenek, visszajelzésüket kikérve folyamatosan javítjuk szolgáltatásaink minőségi színvonalát.

A cégünk jövőjét biztosító eredményességet folyamatos visszacsatolások, felülvizsgálatok és fejlesztések mérés-értékelési folyamatrendszerének keretében szavatoljuk.

 

Budapest, 2014.09.01.

 

Sum István

vezérigazgató

Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images