Állásfoglalások


Oktató partnereik figyelmébe!

 

Az alábbiakban tájékoztatjuk számlás oktatóinkat az általuk nyújtott oktatási szolgáltatás áfa-rendszerbeli megítéléséről. Ezen információs anyag az APEH honlapján megtalálható, és remélhetőleg segítséget nyújt a törvényi előírásoknak megfelelő, helyes számla kiállításához.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 85. § (1) bekezdés j) pontja szerint mentes az adó alól az a szolgáltatásnyújtás, amelyet óvodai, tanári, oktatói, nevelői tevékenységet végző – ilyen minőségében – teljesít a köz- és felsőoktatás, továbbá a 85. § (2) bekezdésben meghatározott egyéb oktatás keretében.

Az áfatörvény 85. § (2) bekezdése alapján az egyéb oktatás körébe tartoznak:

a) a felnőttképzésből az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést adó oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás;

b) a felnőttképzésről szóló törvény alapján szervezett és akkreditált, illetőleg egyéb jogszabály alapján szervezett oktatás, képzés, továbbképzés, vizsgára való felkészítés és vizsgáztatás;

c) az államilag, illetőleg nemzetközileg elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadásának alapjául szolgáló vizsgáztatás;

d) a tanulmányi és tehetséggondozó verseny szervezése, lebonyolítása.

Tekintettel arra, hogy az áfatörvény 85. § (1) bekezdés j) pontja kifejezetten az ott felsorolt oktatások keretében teljesített szolgáltatásokat mentesíti az adó alól, ezért mindazon adóalany által nyújtott oktatási szolgáltatás, aki ilyen oktatás során működik közre – függetlenül attól, hogy nem ő áll közvetlen jogviszonyban a hallgatóval –, adómentes.

Ez azt jelenti, hogy pl. abban az esetben, ha a nyelvtanár áfa adóalanyként a nyelviskola tanfolyamán a nyelviskola hallgatóit oktatja, oktatási szolgáltatása az áfatörvény 85. § (1) bekezdés j) pontja alapján adómentes akkor, ha a nyelviskola tanfolyama az áfatörvény 85. § (2) bekezdésének megfelelő egyéb oktatás (vagy köz- és felsőoktatás). Ennek megfelelően nemcsak a nyelviskola számlázhat adómentesen a hallgató felé (amennyiben annak törvényi feltétele fennáll), hanem a „beszámlázó” tanár által a nyelviskola felé nyújtott oktatási szolgáltatás is adómentes az áfatörvény 85. § (1) bekezdés j) pontja alapján.

A fentieken túl figyelemmel kell lenni arra is, hogy az áfatörvény 85. §-ában felsorolt bármely tevékenység – ideértve az oktatást is – adómentességének további feltétele, hogy amennyiben

a) annak gyakorlását jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedélyhez) köti, akkor az érintett személy, szervezet az engedély birtokában és annak alapján végezze tevékenységét;

b) a képesítéshez kötött, és jogszabály – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – kivételt nem tesz az érintett személy, szervezet javára tevékenykedők között legalább 1 olyan természetes személy legyen, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek igazolt módon megfelel.

(Pénzügyminisztérium Forgalmi adók, Vám és Jövedéki Főosztály – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 1559963824)

Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images Preloading Theme Images